Pod koniec 2012 roku zakończono inwestycję pod nazwą "Przebudowa budynku Poradni hepatologicznej wraz z budową nowego łącznika w Szpitalu". Inwestycję sfinansowano w 77% z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).