Ogłoszenie z dnia 19 września 2019

 

Ogłaszamy konkurs i zapraszamy do składania ofert przez lekarzy (do godziny 12:00 dnia 26.09.2019 r.) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chorób zakaźnych w Poradni Diagnostyki i Terapii AIDS Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów.

Ogłoszenie konkursu, warunki  konkursu o udzielanie świadczeń
zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego  w Chorzowie, Regulamin Konkursu
Ofert. Formularz ofertowy, wzór umowy kontraktowej można pobrać
klikając w poszczególne pliki:

 Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

REGULAMIN KONKURSU

Szczegółowe warunki konkursu

UMOWA KONTRAKT