Ogłoszenie z dnia 27 września 2019

Rozstrzygnięcie konkursuna udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia  z dnia 19 września 2019 w zakresie:

ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chorób zakaźnych w Poradni Diagnostyki i Terapii AIDS Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów. Dokumenty do pobrania:

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu