Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2019

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z dnia 14.11.2019 r.

 

 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie,

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

 

Ogłoszenie konkursu, warunki  konkursu o udzielanie świadczeń
zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego  w Chorzowie, Regulamin Konkursu
Ofert. Formularz ofertowy, wzór umowy kontraktowej można pobrać
klikając w poszczególne pliki:

Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

UMOWA KONTRAKT