Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2019

  

 

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z dnia 15.11.2019 r.

 

 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowych i ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc,

w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie,

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów.

 

Ogłoszenie konkursu, warunki  konkursu o udzielanie świadczeń
zdrowotnych Szpitala Specjalistycznego  w Chorzowie, Regulamin Konkursu
Ofert. Formularz ofertowy, wzór umowy kontraktowej można pobrać
klikając w poszczególne pliki:

 

 

Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

Szczegółowe warunki

UMOWA KONTRAKT