Ogłoszenie z dnia 22 listopada 2019

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO OGŁOSZONEGO W DNIU 14 LISTOPADA 2019R.

 

  

Unieważnienie postępowania konkursowego ogłoszonego w dniu 14.11.2019r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie,

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie unieważnia postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z paragrafem 2 ustęp 8 ppkt. 8. 3 Regulaminu Konkursu Ofert w związku z paragrafem 5 ustęp 3 ppkt. 3.3.

 

Plik do pobrania:

Unieważnienie