Ogłoszenie z dnia 21.09.2020 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

z dnia 21.09.2020 r.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

Zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań laboratoryjnych
na rzecz pacjentów szpitala i poradni szpitalnych

w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie

Numer postępowania: Szp.Spec/NO/18/2020

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. SWKO

3. Załącznik nr 1 formularz oferty

4. Załącznik nr 2 Wzrór umowy

5. Informacja o unieważnieniu