OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

z dnia 11.06.2021 r.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)

Zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów szpitala i poradni szpitalnych

w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie

Numer postępowania: KO/BL/14/21

Termin składania ofert 25.06.2021 r. godzina 10:00.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert

2. SWKO

3. Formularz ofertowy załącznik nr 1

 4. Arkusze cenowe załącznik nr 2

5. Projekt umowy załącznik nr 3

6. Informacja z otwarcia ofert

7. Wyniki konkursu ofert