Ogłoszenie z dnia 23.07.2021

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

z dnia 23.07.2021 r.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

ul. Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)

Zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów szpitala i poradni szpitalnych

w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie

Numer postępowania: KO/BL/23/21

Termin składania ofert 30.07.2021 r. godzina 10:00.

 

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursie ofert

2. SWKO

3. Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SWKO

4. Arkusze Cenowe - załącznik do formularza oferty

5. Wzór umowy - załącznik nr 2 do SWKO

6. Informacja z otwarcia ofert

7. Wyniki konkursu ofert