Laboratorium Analityczne

LABORATORIUM ANALITYCZNE
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CHORZOWIE

 

Laboratorium Analityczne: tel: 32 34 63 626
Pracownia Bakteriologii: tel: 32 34 63 628
Kierownik: tel/fax: 32 34 63 627

Kierownik Laboratorium Analitycznego: mgr Marcin Kasperkiewicz
Personel z wyższym wykształceniem: 7. diagnostów laboratoryjnych
Personel ze średnim wykształceniem: 2. starszych techników analityki med.
Personel pomocniczy: 1 osoba

Godziny pracy Laboratorium Analitycznego:

poniedziałek – piątek 7:00-20:00
sobota – 8:00 – 15:35
Pacjentów chcących wykonać badania prywatne zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00

Laboratorium Analityczne wykonuje szeroki panel specjalistycznych badań dla diagnostyki i monitorowania przebiegu chorób pacjentów Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych, a także na zlecenia instytucji (badania po ekspozycyjne) oraz u osób prywatnych. W 2008 roku został wprowadzony laboratoryjny system informatyczny, zintegrowany z systemem szpitalnym. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny i zautomatyzowany sprzęt do diagnostyki. Badania wykonywane są zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w diagnostyce laboratoryjnej, na aparaturze najnowszej generacji – COBAS, INTEGRA, SYSMEX, COAG-CHROM, OPTII CCA, FACSCALIBUR, UROMETER, BACTEC, MICROMGIT.


Laboratorium oferuje szeroki zakres badań laboratoryjnych:

Pracownia hematologii i cytometrii przepływowej - morfologia krwi z rozmazem, mikroskopowa ocena rozmazów krwi, oznaczanie wartości bezwzględnej limfocytów T, OB, diagnostyka malarii (preparat mikroskopowy), oznacz. retikulocytów, krioglobulin we krwi.

Pracownia koagulologii - czas protrombinowy PT, czas APTT, fibrynogen.

Pracownia chemii klinicznej – glukoza w osoczu, w moczu, w PMR, DTTG, mocznik, kreatynina, cholesterol całkowity, cholesterol HDL i LDL, triglicerydy, bilirubina cał., bilirubina bezpośrednia, ALT, AST, ALP, GGT, amylaza w sur. i w moczu, CK, CK-MB, CRP, kwas moczowy,  sód, potas, chlorki w osoczu i moczu, białko całkowite w sur., moczu, w PMR, elektroforeza białek sur. krwi, ferrytyna, żelazo, TIBC, fosforany nieorganiczne, wapń całkowity, RKZ.

Pracownia analityki ogólnej - badanie ogólne moczu z mikroskopową oceną osadu, badanie ogólne PMR oraz płynów z jam ciała, badanie kału na obecność jaj i pasożytów, badanie krwi utajonej w kale, próba ciążowa, oznaczanie p/ciał IgG i IgM Treponema pallidum, wykrywanie p/ciał heterofilnych  przeciwko mononukleozie zakaźnej.

Pracownia autoimmunologii - oznaczanie autoprzeciwciał: ANA, AMA, ASMA, LKM met. immunofluorescencji pośredniej.


Pracownia immunochemii i wirusologii- hormony tarczycy: TSH, FT4, markery nowotworowe: AFP, diagnostyka infekcji: HBsAg jakościowo i ilościowo, a-HBs, HBeAg, a-HBe, a-HBcTotal, HAV IgM, a-HCV, HIV Ag/Ab Combo testem IV generacji, wykrywanie wirusa grypy typu A i B.

Pracownia bakteriologii - wykonuje badania mikrobiologiczne następujących materiałów biologicznych: płyn mózgowo-rdzeniowy, krew, materiały z górnych oraz dolnych dróg oddechowych, wymazy z ran, odleżyn, pochwy i kanału szyjki macicy, nasienia, ucha, worka spojówkowego, posiewy moczu, płynów ustrojowych, badania mikrobiologiczne z innych miejsc zmienionych chorobowo - zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych oraz badania mykologiczne.

Wykonujemy badania kontroli skuteczności procesu sterylizacji.

Wszystkie badania są wykonywane zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości EUCAST.

Pracownia zajmuje  się  również diagnostyką prątka gruźlicy i mykobakterioz:

- diagnostyka w kierunku prątków metodą konwencjonalną (bakterioskopia oraz posiew na podłoża stałe)
- diagnostyka w kierunku prątków gruźlicy metodą automatyczną – BACTEC , MICROMGIT
- określanie lekowrażliwości prątków na tuberkulostatyki I i II rzutu, metodą konwencjonalną.

Celem naszego Laboratorium jest uzyskiwanie wiarygodnych wyników badań, zapewnione poprzez ścisłe nadzorowanie wszystkich procedur diagnostycznych oraz systematyczne prowadzenie wewnątrz- i zewnątrz-laboratoryjnej kontroli jakości badań.

W celu uzyskania niezależnej oceny wiarygodności wyników badań Laboratorium uczestniczy w następujących międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych, w ramach krajowej i międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości:

 

1. Powszechny Program Krajowy organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (COBJwDL

2. VEQ Quadro Sieroproteico Europa (elektroforeza białek surowicy

3. Zintegrowany System Kontroli Jakości StandLab IQS

4. Międzynarodowy Powszechny Program Zewnętrznej Oceny Jakości w Medycynie Laboratoryjnej organizowany przez Kolegium Medycyny   Laboratoryjnej w Polsce we współpracy z LABQUALITY (Helsinki): chemia kliniczna, chemia ogólna, RKZ, wirusologia, mikrobiologia kliniczna,   hematologia kliniczna, koagulologia

5. Quality Assessment Report QV „Autoantibodies against cell nuclei”

6. Międzynarodowa Kontrola Jakości Badań Hematologicznych SNCS IQAS e-CHEC

7. Centralny Program Krajowy organizowany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie (POLMICRO).

8. Zewnętrzna Kontrola Jakości Badań Lekooporności Prątków Gruźlicy organizowana przez Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka Gruźlicy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

 

Laboratorium wykonuje badania laboratoryjne na potrzeby programów klinicznych prowadzonych w szpitalu.

W laboratorium pracują osoby, których wykształcenie i doświadczenie zawodowe zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.

Personel Laboratorium uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w celu uzupełniania i doskonalenia wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji.

Laboratorium Analityczne Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie jest wpisane do ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym: 1621.

Szpital wraz z Laboratorium posiada akredytację ISO 9001:2015