ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY, HEPATOLOGII ZAKAŹNEJ I NABYTYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI KLINICZNY

tel: Sekretariat: (32) 34-63-640, (32) 34-63-641

tel: Pielęgniarka oddziałowa: (32) 34-63-646Zarządzający oddziałem: dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur

Liczba łóżek: 40

 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi diagnostykę i terapię w kierunku ostrego oraz przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby. Ponadto na jego terenie prowadzona jest diagnostyka i terapia innych schorzeń zakaźnych o różnej etiologii.

 

Oddział pełni funkcje dydaktyczne szkoląc lekarzy stażystów będących w trakcie różnych specjalizacji jak i również prowadzone są zajęcia dla studentów medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szpital realizuje programy lekowe w ramach Poradni Hepatologicznej oraz w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, Hepatologii Zakaźnej i Nabytych Niedoborów Odporności Kliniczny przeznaczone dla pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C. Jest jednym z największych ośrodków w kraju.