ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNYtel: Sekretariat: (32) 34-63-631

 

Zarządzający Oddziałem: Marek Gmerczyński 

Liczba łóżek: 40