Terapeuta zajęciowy

Ogłoszenie z dnia 29 stycznia 2020r.

OFERTA PRACY 

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie 41-500 Chorzów Zjednoczenia 10 zatrudni:

terapeutę zajęciowego

Wymagania: