Plan Zamówień Publicznych

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 r.

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 r.

PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 r.