Ogłoszenie z dnia 2 kwietnia 2019 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W CHORZOWIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE