Regulamin zarządzenie i wniosek

Dokumenty związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjenta:

 

wyciąg regulaminu
 
 
Zarządzenie nr 60/2022 w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej, w tym zasad naliczania i pobierania odpłatności
 
 
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej osobom fizycznym
 
 
upoważnienie do odbioru certyfikatu szczepienia Covid-19